Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

LEDLED0

LEDARSKAP

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Ledarskapet står inför stora förändringar, i detta moment tittar vi på samhällsutvecklingen, begrepp och ledarskapsteorier. Du kommer att examineras i ett eget arbete där du ska beskriva olika ledarskapsformer och resonera kring dess betydelse. Du kommer även att titta på din egen personliga ledarutveckling - i ett individuellt arbete kommer du att leda och organisera en verksamhet.

Om man behöver genomföra sin ledarskapsuppgift utanför skoltid, så ber man Anette om lova att göra det. Om man får ok, så är man kompledig torsdagen den 14 april. För att vara kompledig krävs att man har lämnat in sin projektplan och haft handledning med Anette.


Läroplanskopplingar

Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.

Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.

Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.

Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också utförligt olika organisationsformer och för välgrundade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.

Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också översiktligt olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.

Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i nya situationer.

Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.

Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem. Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Projektplan Mitt eget ledarskap
Ledarroller - Jämför Putin och Zelenskyj
Film och utvärdering - Mitt eget ledarskap