Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Biologi, Svenska

·

Årskurs:

6

ANT; alkohol, narkotika och tobak

Nanny Palmkvist skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med ANT; alkohol, narkotika samt tobak. Vi kommer att arbeta i smågrupper med att samla fakta, göra poster och genomför en presentation.

Vad ska vi arbeta med?

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med ANT; alkohol, narkotika och tobak.

Mål med arbetsområdet

 • Vad kännetecknar alkohol, narkotika, tobak.
 • Ha kunskap om vilken inverkan alkohol, narkotika och tobak har på den egna kroppen.
 • Ha kunskap om vad som enligt svensk lag är förbjudet gällande alkohol, narkotika och tobak.
 • Få en inblick på hur alkohol, narkotika och tobak påverkar individen och samhället.

Undervisning och arbetssätt

 • Grupparbete om ett av områdena alkohol, narkotika och tobak.
 • Söka efter och läsa faktatexter. Ni ska skriva egna frågeställningar som ni utgår ifrån när ni söker fakta.
 • Källkritik.
 • Diskussion i mindre grupper.
 • Presentation.

 

Bedömning

 • Du visar din teoretiska förmåga genom att ha sökt och bearbetat fakta utifrån dina frågeställningar.
 • Du visar att du har varit källkritisk.
 • Du visar förmågan att arbeta i grupp.
 • Du visar delaktighet i diskussioner angående alkohol, narkotika och tobak.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter