Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Läsning av sagor åk 7 Vt 22

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi kommer att arbeta med sagor några veckor framöver. Sagans funktion genom historian har varit att underhålla, men även att lära och att föra traditioner vidare. Vi kommer att läsa sagor och studera, analysera och diskutera sagor. Lite längre fram kommer du även få testa att skriva en saga. När vi är klara med hela sagoprojektet ska du ha vetskap kring vad som är typiska kännetecken för en saga.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • Bli medveten om sagornas betydelse i vår kultur.
  • Lära dig vad som menas med olika sagor och få vetskap om sagans typiska uppbyggnad och mönster.
  • Tolka och analysera en saga (Prinsessan på ärten) utifrån dess innehåll, språk och författare.
  • Jämföra samma saga skriven på svenska och danska.

Innehåll och lektionsupplägg

Vi kommer att läsa olika typer av sagor och diskutera och arbeta med uppgifter kring det som lästs. Det blir enskild läsning, läsning i grupp och högläsning i klassen. En saga kommer vi att läsa både på svenska och danska för att titta närmare på likheter och skillnader i språken. Vi kommer också att titta närmare på en känd sagoförfattare.

 

Lektionsinnehåll

  • Ni läser och sammanfattar vad myter, folksagor, fabler och konstsagor är.
  • Läsa Rödluvan tillsammans efterföljt av gemensam diskussion.
  • Läsa och jobba med "Flickan med svavelstickorna" utifrån före, under och efter läsning.
  • Jobba enskilt med Prinsessan på ärten - läsa både på svenska och danska, tolka och analysera sagan utifrån frågor.

Bedömning

Se matrisen nedan


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsa, tolka och förstå en saga
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter