Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Planering SO v 10-14 Lag & rätt

Konradsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 april 2022

SO samhällskunskap lag och rätt

Hej elever och vårdnadshavare i 6B!
Här kommer planering för SO.

Dessa veckor arbetar vi med lag och rätt. Vi börjar med att prata om lagar och regler av olika slag och kommer lära oss om det svenska rättssystemet.

Resten av våren kommer vi arbeta med demokrati i SO:n. Vi kommer beröra hur demokratiska beslut fattas på olika nivåer och hur man kan påverka. Vi kommer också kika på var demokrati kommer ifrån och hur den har utvecklats i Sverige. Självklart ingår jämförelser med andra länder och system. Eftersom det är valår passar det också väldigt bra att lära oss lite mer om politiska val och de olika partierna. Detta arbete fortgår hela terminen.


På fredagarna fortsätter vi att hålla oss uppdaterade genom att titta på Lilla Aktuellt och diskutera aktuella frågor. Eleverna har efterfrågat att få arbeta med material från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, så det kommer också bli ett inslag på fredagens "omvärlds- och aktuella händelser-lektioner"

Nedan kan ni se planeringen för vecka 10-14. Planeringen uppdateras löpande.

Vänligen
Astrid (astrid.elisabet.hultenius@stockholm.edu.se)

Vecka:

Onsdag

Torsdag

Fredag

10

Se https://sliplay.se/medioteket/play/products/579340-den-svenska-lagen. Moa är vikarie.

Cosmonova - lektion går bort.

Lilla Aktuellt: Vi tittar och pratar om nyheterna.

11

Kolla dina förkunskaper: https://create.kahoot.it/details/4cfe983b-3ccc-40f6-96de-b7448888d7fa

Dela ut häfte “Regler & lagar” - läsa 44-47 och stryka under det viktiga med märkpenna.

Lagar, regler & oskrivna regler:
Skriv upp exempel i grupp


Diskussionsfrågorna s 47.

Läsa s 48-49, stryka under.

S 50: läs om brotten och straffen, välj ut ett brott som du tycker har ett “lagom” straff och ett som du tycker har ett för “snällt” eller för “hårt” straff.

Kluringen - är hårdare straff avskräckande?

Lilla Aktuellt: Vi tittar och pratar om nyheterna.
+
MSB 

 

12

Hur fungerar domstolen?

https://app.binogi.se/l/i-raettssalen 


Frågor regler och lagar - Teams

Frågor regler och lagar - Teams

Lilla Aktuellt: Vi tittar och pratar om nyheterna.
+ MSB

13

Varför slog du mig Peter?
https://sliplay.se/medioteket/play/products/343382-varfor-slog-du-mig-peter
 

Lilla Aktuellt: Vi tittar och pratar om nyheterna.

+MSB

14

Gruppuppgift om att tolka lagtext och lista ut vilka påföljder som olika brott kan leda till.

Grundlagarna:
https://sliplay.se/medioteket/play/products/836750-nyfiken-pa-sverige-grundlagarna 

Lilla Aktuellt: Vi tittar och pratar om nyheterna. + MSB

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter