Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Politiska system

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Vad är skillnaden mellan demokrati och diktatur? Vad ansvara kommunen för? Vem bestämmer egentligen i Sverige? Det är några av de frågor som vi kommer att arbeta med i detta moment.

Moment 2: Politiska system

Tid: v11-16

Examination: Skriftligt prov

 

Lektionsplanering

V11

Lektion 1:
Genomgång av moment

Del 1. Diktaturer
Uppgift breakyourownnews.

 

Lektion 2:

Del 2. Demokratier
Uppgift Mänskliga rättigheter

Quiz

 

V12

Lektion 3:

Del 3. Vilka styr i Sverige?

 

Lektion 4:

Del 4. Vad gör EU, kommun och regioner?

 

V13

Lektion 5:

Del 5. Val och regeringsbildning 

 

Lektion 6:

Del 6. USAS politiska system

 

V14

Lektion 7: Partier och ideologier

Lektion 8: Checklista och repetera

 

V16

Lektion 9: Repetera

Lektion 10: Prov

 


Läroplanskopplingar

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.

De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov Politiska system
Prov Politiska system

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback