Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Svenska, Bild, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

NTA- fjärilars liv

Vågbroskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

I det här temat kommer du få lära dig om fjärliars liv och livscykel. Du kommer att få följa en larv till färdig fjäril och vara med på ett fjärilsläpp.

Det här ska vi lära oss:

 • Lära oss en fjärils livscykel.
 • Kunna jämföra en fjärilslivscykel med grodas.
 • Namnen på larvens och fjärilens olika kroppsdelar.
 • En fjärils föda.
 • Namn på några vanliga fjärilar i vår närmiljö.
 • Göra enkla observationer och dokumentationer av en fjärils livscykel.
 • Skriva en faktatext utifrån en sexfältare med expertord.

Så här ska vi jobba:

 • Vi kommer under en fyraveckorsperiod observera, dokumentera och samtala om en fjärils livscykel.
 • Vi kommer att programmera en fjärils livscykel.
 • Vi kommer ha övningar där vi parar ihop fjärilens kroppsdel med namn.
 • Vi kommer läsa faktatexter om fjärilar gemensamt och enskilt.
 • Vi kommer att titta på faktafilmer om fjärilar och plocka ut expertord.
 • Vi kommer göra jämförelser mellan larv och färdig fjäril genom ett Venn-dagram.
 • Vi kommer att jämföra en fjärils livscykel med en grodas i samtal med andra.
 • Vi kommer skriva en faktatext om en fjäril genom cirkelmodellens olika faser.

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva en fjärils livscykel med hjälp av bilder och programmering.
 • att jämföra och se samband med en fjärils livscykel och en grodas livscykel med hjälp av Venn-diagram.
 • Kunna sätta ut namn på några kroppsdelar hos en fjäril och larv.
 • Kunna berätta vad en fjäril äter.
 • Kunna namnen på några vanligt förekommande fjärilar
 • Kunna göra enklare observationer, dokumentationer och samtal kring det vi sett.
 • Kunna skriva en egen faktatext med passande struktur med några expertord.

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Att styra föremål med programmering.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Faktatext fjärilen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback