Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

BA SI 3 SVA - Pennvässaren

BALDERGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Nu ska vi använda vår fantasi och kreativitet tillsammans. Vi kommer att jobba med berättande på olika sätt, genom att samtala, skriva, läsa och lyssna. Våra karaktärer kommer att möta många hinder, men också nå lösningar. Det är vi som bestämmer vad som ska hända och hur karaktären ska reagera.

Mål: 

Att du ska utveckla din svenska genom att samtala, skriva, läsa och lyssna. 

Att du ska utmana dig själv genom att använda din fantasi och inlevelseförmåga. 

 

Vi kommer att jobba med: 

  • Personbeskrivning 

  • Dialoger 

  • Korta händelsekedjor 

  • Hinder och lösningar 

  • Den röda tråden 

 

På olika sätt kommer vi att jobba med berättande, där du som elev är med och påverkar både personer och händelser. 

 

Vi kommer att läsa texter/korta böcker för att se hur man kan bygga upp en berättelse med hinder och lösningar.

 

Förväntningar på dig: Att du kommer förberedd till lektionerna. Att du visar att du vill utvecklas. Att du delar med dig av dina tankar och idéer.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läs in Pelles nya kläder
Berättelse med två hinder
Personerna möts
Personbeskrivning SI3B