Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Desert Island 07E

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Ett skriftligt och muntligt projekt där du utgår från att du hamnat på en öde ö. Du ska i olika kapitel skriftligt berätta om livet på ön och den eventuella hemresan därifrån. Du samtalar endast på engelska under projektets gång. Du bedöms på en förmåga: muntligt och du tränar på skriftlig förmåga. Kamratfeedback och bedömning ingår.

Arbetsområde:

During a few weeks we are going to work with a project called: Desert Island.

Arbetsgång:

* Gå igenom planeringen: Desert Island och diskutera med din arbetskamrat.

* Starta ett gemensamt drive dokument där ni turas om att skriva er berättelse. OBS! Var noga med att turas om att skriva på er egen dator/inloggning för vi lärare ser ju vem som skrivit vad och när. Vi vill ju se att ni båda varit aktiva i arbetet.

* Skriv ett kapitel i taget och håll hela tiden en levande diskussion på engelska om vad som ska hända.

Efter några kapitel ska ni låta era responsgrupper (peer respons group) läsa er text och ni läser deras. Se om ni hittar punkter där de kan förbättra sin text och se om era kamratresponsare har några bra tips till er! Fixa till i så fall. Two stars and a wish!

För att hålla koll på att ert arbete framskrider som det ska kommer jag be er lämna in vid ett par tillfällen.

Den sista uppgiften: Therapy session kommer du att göra ihop med en av eleverna i din peer respons group. Ni spelar in på screencastify, lägger klippet i er engelskamapp och lämnar in på rätt uppgift.

Presentation och grupper kommer finnas på uppgift: Desert Island, unikum

 

Kapitel att jobba med:

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 4b (optional)

Chapter 5

Chapter 6

 

 

 

Konkreta mål:

Målet med uppgiften är att du ska utveckla två förmågor: muntlig och skriftlig.

I det här arbetet tränar du på att skriva längre text ihop med en kamrat och under arbetets gång tränar du på att hela tiden prata och diskutera arbetet och era idéer på engelska.

Bedömning: 

 

Självklart tittar jag på hur ni skriver men för ren bedömning kommer en uppföljande individuell skrivuppgift senare. Så det viktigaste här blir den muntliga anslutande uppgiften: Det muntliga under arbetets gång och Therapy session.

Så muntlig bedömning är den viktigaste på Desert Island.

Undervisning:

Klassen jobbar tillsammans i par (eller tre) och skriver och diskuterar. Varje par har också en "Peer response group" (kamratresponsgrupp).

Ni skriver ett kapitel i taget. Så läs inte kapitel 2 innan ni är klara med kapitel 1.

Vid några tillfällen kommer ni få läsa er responsgrupps text och ge "Two stars and a wish". (två bra saker och något ni önskar att de skulle berätta mer om eller fixa till).

När hela texten är färdig kommer du att få göra den muntliga, avslutande uppgiften: Therapy Session tillsammans med en elev ur din responsgrupp.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen
Engelska Lgr11 (grundmatris)
Uppgifter
Desert Island - writing groups, 06f - hand in chapter 1 and 2 here!
Writing groups, Desert Island, 06e
Desert Island; Chapter 1+2 - hand in here!
Desert Island - hand in Chapter 3 - 4 here!
Desert Island Chapter 5 - hand in here!
Desert Island- hand in chapter 5 here - the last chapter to write!
Desert Island
Screencastify: testing
Therapy session: hand in your clip
Screencastify testing
Therapy sesssion
Desert Island - hand in chapter 3 - 4 here!
Desert Island Chapter 3-4
Therapy session

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback