Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Reading: Holes

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Detta arbetsområde handlar om att utveckla er läsförståelse och ert ordförråd i engelska. Vi läser boken och skriver en gloslista till varje kapitel. Vi skriver text och tanke efter varje läsning. I slutet skriver vi en text som handlar om boken.

Målet med undervisningen

-att utöka ditt ordförråd i engelska

-att bli bättre på att läsa engelska texter

-att förbättra din skrivförmåga i engelska

 

Genomförande

Du läser boken i skolan under engelsklektionerna. Du skriver en gloslista med de ord som du inte förstår. Denna gloslista ska du lämna in på Classroom när vi är färdiga med projektet. Efter varje läsning skriver du text och tanke där du väljer ut ett citat ur boken som du sedan kommenterar.  Under en lektion skriver du en text digitalt i Inspera (eller Chromex). Texten ska handla om ett tema ur boken och själva uppgiften blir känd vid skrivtillfället. I denna text visar du även din läsförståelse.

 

Tidsaspekt

Vi läser boken i skolan under engelsklektionerna. Vi jobbar med läsprojektet i ca 5 veckor

 

 Bedömning

-din process och ditt arbete med gloslistan och Text och Tanke

-din text som du skriver när vi läst färdigt boken

-din läsförståelse

 

 

 

 

Nedan kan ni se vilka syften vi arbetar emot, vilka centrala innehåll och vilka kunskapskrav som kommer att bli bedömda i detta projekt.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
English Essay: HOLES
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback