Skolbanken Logo
Skolbanken

Yoga på Kråkan

Björkåsens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Med hjälp av enklare yoga övar vi oss på att slappna av. Vi övar på att andas rätt och lyssna på vår kropp samtidigt som vi tränar vår motorik och balans.

BAKGRUND

När vi ska utöva yoga med barnen vill vi prova fysiska yogarörelser, andningsövningar, avslappning och skapa en ev upplevelse. Vi vill utveckla metoder för att komma ner i varv och skapa lugn och ro. Därigenom få en lugnare förskolemiljö med mindre stress.

Fysiska yoga rörelser

  • Vi tränar balans och jobbar för att utveckla vår motorik, koordination och kroppsmedvetenhet

Andningsövningar

  • att bli medveten om sin andning skapar lugn och det blir lättare att varva ner och bidrar till en mindre stressad miljö

Avslappning

  • att kunna ligga och vila en liten stund utan att somna, och kanske få lite enklare beröring eller massage

MÅL

 Barn utvecklar sin kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att ta hand  om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 Vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.

 

SYFTET

Är att ge barnen en god kroppsuppfattning och kroppsmedvetenhet.

Ge barnen förutsättningar att komma ner i varv på förskolan.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

 Vi har massagesagor i grupp. Vi använder oss av yogakort där barnen blir delaktiga på ett mer konkret vis där de leder gruppen genom var sin rörelse som finns på korten. Det stärker även självförtroendet och självkänslan genom ledande utförande.

vi använder oss även utav

När barnen känner sig trygga och känner att de "kan" yogan ska de övriga barnen i gruppen erbjudas att vara med och på sätt skapas en större gruppkänsla/samhörighet

Ansvarig: Malin

 

DOKUMENTATION

Foto, samtal  dokumentation på avd , observationer och synliggöra det på Unikum

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet kommer att utvärderas av oss pedagoger på vår avdelningens planeringar 

Vi kommer också att reflektera, utvärdera återkoppla med samtal tillsammans med barnen i mindre samlingar.


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback