Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Natur och utemiljöer

Lilla Skintebovägen 8 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Naturmiljöer bjuder ofta in till lek och utforskande, och kan ge barnen rika sinnesupplevelser genom lukt, ljud, känsel, syn och smak. Om ni saknar förutsättningar för detta på er förskolegård kan ni se efter vilka naturmiljöer och grönområden som finns i närområdet. Om barn får vistas mycket i sin närmiljö kan de skapa en relation till naturen och även ett intresse för att närmiljön ska finnas kvar. Att vårda sitt närområde bidrar till att området blir viktigt och kan leda till att barnen vill fortsätta att vara rädda om det. Naturskoleföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns på flera platser i Sverige och har ofta samarbeten med förskolor.

Förslag på aktiviteter 

  • ”Hitta tvillingar” där du eller ett barn hittar ett föremål i naturen och barngruppen ska hitta ett likadant. 
  • Skattjakt där du gömt något som barnen ska hitta. 
  • Memory med naturmaterial. 
  • Sagor om olika naturmaterial, till exempel mossa.

 

Utemiljön på förskolan 

En varierad utomhusmiljö med tillgång till rymd och grönska kan bidra till en god fysisk och psykisk hälsa för barnen. Förskolans gård bör bjuda in till lek, fantasi, kreativitet och möjlighet att utforska. Det är viktigt att de vuxna värdesätter att leken är en viktig del i barnens liv. Förskolans gård ska precis som förskolans innemiljö skapa platser för möten både mellan barnen och mellan barnen och de vuxna. 

Utemiljön behöver samtidigt vara en trygg och säker plats för barnen. Det innebär att personalen behöver göra riskbedömningar och sätta in förebyggande åtgärder, där risker finns. En sund utemiljö möjliggör till exempel för barnen att vistas i skuggan när det är soligt och varmt.

  • lek organiserade lekar med barngruppen
  • utforska 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter