Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Delmoment 5 - Statistik och sannolikhet IMA5 - (21/22)

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

I detta område kommer du bland annat lära dig att tolka diagram och konstruera egna diagram. Vi kommer räkna på bland annat medelvärde och median. Vi avslutar området med att titta på vad som menas med sannolikhet.

STATISTIK & SANNOLIKHET - IMA5
Prov torsdag 5 maj 

 

v.

MÅL 

ATT JOBBA MED

ANNAT 

13

-Kan välja rätt diagram till rätt uppgift


- Kan läsa av olika typer av diagram


- Kan producera olika typer av diagram ÅK 7 - 4.1


- Tabeller och diagram

 

14

- Kan göra en mindre undersökning och redovisa den med ett diagram


- Kan beräkna medelvärde, median och typvärde


- Kan ge exempel på när medelvärde och median används 

ÅK 7 - 4.1


- Tabeller och diagram


ÅK 7 - 4.2


- Lägesmått

 

15

PÅSKLOV 

16

- Förstår begreppet spridningsmått och variationsbredd


- Kan uppskatta sannolikheten (chans och risk) för olika typer av händelser 

ÅK 7 - 4.3


- Spridningsmått


Sannolikhet


- Arbetsblad

måndag 18/4 - lov 

17


- Kan beskriva sannolikhet på olika sätt. (bråkform, procentform, decimalform) 


- Kan beräkna sannolikhet

Sannolikhet


- Arbetsblad

 

18

 

Repetition inför prov

PROV 

torsdag 5 maj 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov Statistik och Sannolikhet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback