Skolbanken Logo
Skolbanken

Gympa

Rångedalagårdens förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vi övar att samarbeta med varandra.

Målområde (Vart ska vi?)

Vi vill med detta gympa tillfälle att barnen ska vara bli lite självständiga och även öva på att jobba i grupp kunna samarbeta tillsammans med varandra.   

 

Syfte

 Varför ska barnen i förskoleålder kunna samarbeta med varandra? 

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Kartläggning (Var är vi?)

Dom är bra på att samarbeta med varandra. Men dom behöver en liten uppfräschning av detta så vi väljer att fortsätta jobba med detta så gott vi kan så vi får ett ännu bättre samarbete mellan barnen. 

Arbetsmetoder

Genom att lägga upp lekar där sammarbetsövningar blir ett fokus. Vi använder oss av idrottshallen då den är stor och rymlig för att kunna röra sig i och få utrymme till att utföra det. 

 

Genomförandet av undervisning (Hur gör vi?)

 

Vi startar upp genom uppvärmning där vi kör dansstop. Den övningen väcker deras intresse på så sätt även få igång kroppen. Vi startar musik där barnen får dansa och när musiken stannar så ska dom stanna på stället och stå helt stilla. 

Andra uppgiften var de att springa från en vägg till den andra väggen tvärs över allt vad man orkar.

Sedan börjar vi med att lägga ut 3 st rock ringar ut på golvet vid en sida av väggen där dom ska ta sig till mitten med hjälp av rockringarna utan att nudda golvet. Därför behöver dom hoppa mellan rock ringarna för att komma framåt då det krävs samarbete mellan barnen för att utföra denna övning. 

 

Nästa gympa tillfälle den 29/3. Elisabeth och våra goa Planeter ska genomföra detta. 

 

 

Uppföljning/reflektion (Hur blev det?)

 

 

Analys 

 


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter