Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Naturvetenskap och teknik

Förskolan Storsjö, Umeå · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

I förskolan använder pedagoger och barn teknik och naturvetenskap dagligen. Hur använder vi teknik till vardags? Vad händer när vi skapar med olika tekniker både inom- och utomhus? Hur många halvor får man av två frukter? osv.

Naturvetenskap och teknik

Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. I april och maj kommer vi att ha fokus på läroplansmålen som handlar om vår miljö, naturvetenskap och teknik.
Vi kommer att jobba med sopsamlarmonstren (Se separat planering) och kommer att delta i skräpplockardagen i maj. 

I vår verksamhet handlar teknik och naturvetenskap mycket om att synliggöra och problematisera dem i vardagen. Det kan t.ex vara hur vi delar frukten, spel, sång och ramsor. Det handlar även om att lyfta upp det i barnens lek, bygg- och konstruktionslek, vattenlek, experiment eller upptäcka djur och natur i skogen. Tillsammans upptäcker, undersöker och utforskar vi de berörda områden och använder de rätta orden inom teknik och naturvetenskap.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter