Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Digitala sagor

Vaksalaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi kommer att skapa "rörliga" sagor/berättelser via appen Stop Motion.

Skapa rörliga sagor via appen Stop Motion i mindre grupper enligt dessa steg:

  • Presentera materialet
  • Skapa saga enligt de tre stegen - Början, handling, slut.
  • Välja bakgrund och rekvisita till sagans miljö
  • Ställa upp materialet/skapa miljön
  • Ta bilder med lärplattan i Stop Motion
  • Flytta objekten enligt sagans början, handling, slut.
  • Spela in röst (ej obligatorisk)
  • Presentera filmerna och visa för hela gruppen

 

Syftet med detta är barnen ska bekanta sig med  olika digitala verktyg. Stärka barnen i deras språkutveckling och locka fram fantasi och skapandelust. 

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter