Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Syror och baser

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Om syror och baser, vilka syror och baser vi använder i vardagen och hur indikator mäter pH i en lösning.

Vad

Om syror och baser, om starka och svaga syror och baser, vilka syror och baser vi använder i vardagen och hur indikator mäter pH i en lösning.

Centralt innehåll

Kemin i naturen

·       Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Kemin i vardagen och samhället

·       Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsa och miljö.

Kemins metoder och arbetssätt

·       Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Hur

Texter och filmer i SLI och läroboken. Genomgångar, diskussioner och laborationer.

Redovisning/bedömning

Prov och labbrapport.

Syfte/Varför?

Eleverna ska förstå vad syror och baser är. Genom att studera syror och baser får de en förståelse för deras egenskaper och olikheter, vad som skiljer starka och svaga syror och baser. Vad som är skillnaden mellan koncentrerad och utspädd lösning. Hur olika indikatorer kan användas för att mäta pH-värde i olika lösningar.

Kunskapskrav

Ha kunskaper om kemiska sammanhang och visa det genom att använda kemins begrepp, modeller och teorier.

A

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

C

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

E

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Lärandemål kopplade till detta kunskapskrav

·       Jag kan förklara hur syror är uppbyggda och vilka pH-värden de kan ha.

·       Jag kan förklara hur baser är uppbyggda och vilka pH-värden de kan ha.

·       Jag kan förklara vad en indikator är.

Undersöka hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och då beskriva kemiska samband.

A

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

C

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.

E

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Lärandemål kopplade till detta kunskapskrav

·       Jag kan använda en indikator för att fastställa pH-värdet för en syra eller en bas.

Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

A

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

C

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

E

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Lärandemål kopplade till detta kunskapskrav

·       Jag kan utföra försök med syror och baser.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter