Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Motorik & rörelse vt-2022

Morgongåva förskola, Heby · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Här får barnen möjlighet till rörelseglädje och att vara fysiskt aktiva!

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Bakgrund

Forskning visar att barn är mer och mer fysiskt inaktiva. Vi kommer undervisa barnen på ett sådant sätt att rörelse och fysisk aktivitet ska väcka en förståelse för hur detta kan påverka  hälsa och välbefinnande i ett hållbarhetsperspektiv.

Arbetssätt/Undervisning. 

Generation pep är varje fredag. Hela förskolan tillsammans utöver rörelse och motorik övningar. Dansstopp, rörelse, hinderbana etc. Varje avdelning är ansvarig var fjärde vecka. 

Uppgifter

- just dance (youtube)

- hinderbana

- generation pep

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hinderbana
Generation pep
Just Dance