Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Kap 3: Längd tid och diargam

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Hur omvandlar du hastigheten från km/h till m/s?

Tidsperiod

v 13 till v 18

Lärandemål 

I det här kapitlet ska du lära dig: 

o   Uttrycka längd och tid men lämpliga enheter 

o   Utföra beräkningar med tid 

o   Sambandet mellan sträcka, tid och hastighet 

o   Skapa tabeller för att sammanställa statistik 

o   Avläsa tolka och rita diagram 

o   Ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang 

o   Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

·      

· 

Kunskapskraven

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär. 

Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt. 

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. 

Eleven kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Hur ska vi nå ditt?

Genomgång på tavlan inför varje del moment.

Detaljerad planering för hela perioden med de uppgifter elever ska lösa hemma.

Länk till "youtube" klipp som är kopplade till boken för varje delmoment. 

Presentation av momentet via Teams med förklaringar och lösningar till olika uppgifter.

Instuderingsfrågor inför varje prov via Teams. 

Vi går genom de uppgifter elever väljer på tavlan och diskutera olika lösningar med bedömning av dessa lösningar.

Vid frågor om lösningar kan elever kontakta undervisande lärare alla dagar i veckan fram till kl. 19:30.

Planering har skickats till både elever och vårdnadshavare via mail.

 

Länk: Ljudfiler, träna begrepp och test:

https://webbapp.liber.se/matematikboken-x/#/3-langd-tid-och-samband

 

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av prov v 14 samt vid lektionstillfällen då elever är aktiva vid diskussioner av olika lösningsmetoder och grupparbete. 

 

Planering 

Alla elever få planering i pappersform.

Glöm inte att du ska förklara alla dina lösningar på steg 3 och 4 .

 

Veckor

Moment 

Uppgifter 

 

14

 

Enheter för längd 

Tid och rörelse: Läs sidorna: 110, 111. 

v. 16: Hastighet: Läs sidorna: 120 och 121 

Uppgifter: 3001, 3002, 3008, 3009, 3010, 3014, 3020, 3021, 3023, 3024 

 

Uppgifter: 3030, 3032, 3035, 3036, 3037, 3039 - 3041, 3044, 3047, 3049, 3052. 

https://www.youtube.com/watch?v=_fovW9geydA&list=PLmwZRQqL38s1EJB-mfN8yuB5XsL58DMWF&index=1

 

https://www.youtube.com/watch?v=kbdMO3Jf2ms&list=PLmwZRQqL38s1EJB-mfN8yuB5XsL58DMWF&index=2

 

16

 

Tabeller och diagram:

Läs sidorna: 128 och 129 

  

 

Uppgifter: 3053 - 3063, 3066 – 3069, 3071, 3072, 3076. 

Uppgifter: 3077 – 3084, 3087 – 3091, 3094 – 3095. 

https://www.youtube.com/watch?v=3H3hD3sum8o&list=PLmwZRQqL38s1EJB-mfN8yuB5XsL58DMWF&index=3

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lb6-tDx6O4&list=PLmwZRQqL38s1EJB-mfN8yuB5XsL58DMWF&index=4

 

 

 

17

 

Lägesmått: Läs sidorna: 137 och 138 

Lägesmått från tabeller och diagram:

Läs sidorna: 143 och 144 

Uppgifter: Uppgifter: 3097 - 3100, 3102, 3107, 3112 – 3115. 

 

Uppgifter: 3117 – 3122, 3125, 3129 – 3131.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ky90d9mGbc4&list=PLmwZRQqL38s1EJB-mfN8yuB5XsL58DMWF&index=5

 

https://www.youtube.com/watch?v=pG4rDROBnSs&list=PLmwZRQqL38s1EJB-mfN8yuB5XsL58DMWF&index=6

 

18

 

Repetition 

 

19

  

Prov 

 

 

 

 

 

Sanae.el.youssoufi@ekero.se  

 Ändringar kan förekomma

Tveka inte att boka tid för stöd och/ eller ringa om ni har frågor

Sana 0737170096

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter