Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Svenska, Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Programmera mera 2.0 (åk 4)

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi lär oss om datorer, sökmotorer, begrepp och testar programmering. Vi kommer att utgå delvis från programmet Programmera mera på UR.se. Eleverna får även testa och lära sig att programmera lite via Code.org, Scratch och med Blue Bots.

Syfte - Programmera mera, UR.se

Vi ska lära oss oss vad programmering innebär, vilka färdigheter vi behöver öva på och vi kommer även att titta på hur programmering sett ut historiskt. Vi samtalar om programmering och löser sedan uppgifter enskilt eller i par/grupp.

Arbetsuppgifter och arbetssätt -Block-programmering i Scratch och Code.org.

- Du får testa på hur det kan vara att jobba med block-programmering.
- Block-programmering är en enklare variant av kodning där det finns färdiga block som betyder olika saker. t.ex genom att kombinera flera block får du katten/figuren i Scratch att röra sig på olika sätt.
- Vi kommer att i par testa de vanligaste blocken och hur man byter figur och bakgrund samt testa programmet och dess funktioner.
Till detta arbete använder programmet Scratch och/eller Code.org.
Vi tränar då bland annat rumsuppfattning, problemlösning, logiskt tänkande och samarbete.

 • Vi kommer att under vårterminen arbeta med följande:
 • Öka vår förståelse för programmering
 • Lära oss nya begrepp
 • Lära oss vad ett datorprogram är och hur det fungerar
 • Prova på att tänka som en dator (1:or och 0:or-tänk)
 • Bli programmerare
 • Lära oss om olika programmeringsspråk
 • Experimentera och våga misslyckas
 • Lära oss ett bildbaserat programmeringsspråk "Scratch" 
 • Parvis arbeta med programmeringsspråket
 • Lära oss om- och skapa "sprites" (figurer och föremål)
 • Lära oss vad olika "block" är och hur de fungerar
 • Prova på grunderna i programmering och få saker att röra på sig

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen
Programmera mera 2.0 (åk 4)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter