Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Skriva meningar

Eddaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Du kommer att träna på att forma bokstäverna, skriva ord och meningar. Du får träna på stor bokstav, mellanrum mellan orden och att sätta ut punkt, när du skriver meningar. Du kommer att arbeta med och lära dig alfabetet.

Skriva

Du kommer att få träna på att:

 • koppla ljud och bokstav.
 • forma stora och små bokstäver.
 • skriva ord.
 • skriva meningar med stor bokstav och punkt.
 • göra mellanrum mellan orden.
 • kunna alfabetet.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

  • Skriva egna småböcker med bilder och text.
  • Bokstavsboken A-Ö (diktamen)
  • Lästräna 2 och 5

Kunskapskrav

 • Du ska kunna skriva alla bokstäver.
 • Du ska kunna alfabetet.
 • Du ska kunna koppla ihop ljud och bokstav.
 • Kan koppla ihop flera bokstäver med bokstavsljuden.
 • Har skrivriktning klar för sig.


Du kommer att få visa vad du kan när du skriver i Lästräna 2 och 5 och Bokstavsboken A-Ö.

Bedömnings matrisen finns i skolverkets bedömningsstöd i läs- och skriv utveckling . 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter