Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Enkla maskiner

Hästhagenskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Människan har i alla tider försökt hitta hjälpmedel för att arbetet ska bli lättare. Mekanikens gyllene regel " Det du vinner i kraft, förlorar du i väg" är något som används i många vardagliga föremål. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om "de sex enkla maskinerna".

Områdesbeskrivning

Undervisningen kommer att handla om de sex enkla maskinerna:
Kilen
Hävstången
Lutande planet
Blocket
Skruven 
Hjulet

Du kommer att få fundera över föremål du kan hitta hemma och i skolan där någon av de enkla maskinerna används. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och utföra experiment för att förstå maskinernas funktioner. Vi kommer också att titta på film.

Syfte

Du skall få träna din förmåga att identifiera och analysera enkla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Du skall också träna din förmåga att se och förstå några tekniska lösningar i vår vardag.

Mål

Du kan berätta  och beskriva minst en sak om:

  • kilen                                                         
  • hävstången 
  • lutande planet  
  • blocket
  • skruven
  • hjulet    

                          

Arbetssätt

Du kommer att;
undersöka, experimentera och diskutera ovanstående tekniska maskiner,
reflektera och dokumentera hur dessa maskiner används i vardagen,
delta i samtal och diskussioner,
Du kommer också att få titta på film där man pratar om de enkla maskinerna.

Bedömning

 

  • Du deltar aktivt i samtal och diskussioner.
  • Du visar dina förmågor skriftligt eller muntligt i ett läxförhör.
  • Du kan, med hjälp av en handledning, utföra enkla experiment där du undersöker maskinernas funktion.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
Teknik - De sex enkla maskinerna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter