Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8

Religion 8B -Abrahams barn v.12-13

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2022

”Abraham och hans son är mycket viktiga för oss”. Vad menar en jude som säger så? Vad menar en muslim som säger så? En kristen? Vi kommer att jobba med de tre monoteistiska religionerna och se vilka likheter och skillnader de har, hur deras viktigaste religiösa texter används och hur de som följer en viss religion tolkar att man ska leva och vara. Vi kommer att lära oss mer om historiesynen hos judendom, kristendom och islam och vilka grundarna till religionerna är. Vad kan urkunderna berätta för oss? Vi kommer också att jobba med hur religion och samhälle berör varandra samt könsroller och jämställdhet inom de olika religionerna.

Vi kommer att ha genomgångar, se film, lyssna på poddar, diskutera och jobba med en fördjupning. Fördjupningarna redovisas muntligt i grupper.  Det blir ett gemensamt prov för alla. I den sista frågan, ”långfrågan”, skriver du om din fördjupning. Fördjupningen ska helst ha med sexualitet, könsroller eller jämställdhet att göra. Fördjupningen ska innehålla en jämförelse mellan religionerna. 

  

Huvudkälla: SO-boken Religion SO.S utvalda delar om Judendom, Kristendom och Islam. Boken kommer även finnas digitalt i Teams och i appen ILT för de som vill lyssna på texten.

 

Övriga källor:

 

seterra: öva på Världen 

 

Binogi: olika filmer, tex "De abrahamitiska religionerna" (tex "Abraham patriarken")

 

SO-rummet.se "Judendomen" 

SO rummet "Kristendomen" 

SO rummet "Islams grunder" 

 

Om religion och homosexualitet: so-rummet https://www.so-rummet.se/kategorier/religion-och-homosexualitet

 

UR Play "Vad är meningen?" (Kristen, 0-16 min) 

UR Play "Varför så orättvist?" (Ateist, jude, 0-28 min) 

UR Play "Vad ska man tro?" (Ikonmålare, muslim, 0-19.30 min) 

 

Podd, SO I fokus "jämförelse" (Världsreligionerna, 20 min) 

Podd, SO I fokus "Världsreligionernas gudsuppfattning" (4 min) 

Podd, SO I Fokus "Islams 5 pelare" (4 min) 

Podd, SO I Fokus (Sunni- och Shiamuslimer) (5 min) 

Podd, SO I Fokus " Jesus och Muhammed" (4 min) 

 

Queer och troende (39 min): https://poddtoppen.se/podcast/1598210657/sex-fordom/kan-man-vara-queer-och-troende

 

 sli.se

 

Världsreligioner i Sverige, olika religioner (10 min)

INblick: filmer om olika religioner och moment (tex Judendomens heliga skrifter)

 

Från Sverige till himlen -Judendomen (28 min): https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202374

Från Sverige till himlen -Katolicism (28 min): https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202571

Från Sverige till himlen -Shiaislam (28 min) : https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202375

 

Sexualitet och samhälle (22 min): https://www.sliplay.se/medioteket/play/products/382962-pa-tal-om-6-sexualitet-och-samhalle-tro-religion-och-kultur

HBTQ (28 min): https://urplay.se/program/206547-perspektiv-pa-varlden-hbtq

 

youtube:

Forbidden love (Madonna): https://www.youtube.com/watch?v=ogCbtabiU_c

 

 

PROV: Fredag den 1/4

 

Provet kommer bestå av två delar: 

 

Prov del 1:

1.     Karta: Du ska kunna visa på en världskarta var religionerna är vanligast.

2.     Orden: Du ska kunna förklara orden och koppla dem till rätt religion/er.  Sant och falskt (om orden).

3.     Du ska kunna berätta om grundläggande tankar i religionerna, både etiska (moral) och existentiella (t.ex. Gudsbild och människosyn).

4.     Du ska kunna berätta om några profeter/viktiga personer och deras betydelse i religionerna.

5.     Du ska kunna berätta om några likheter och skillnader mellan religionerna.

6.     Du ska kunna berätta om något som är speciellt för varje religion, tex regler och högtider.

7.     Du ska ge exempel på hur könsrollerna ser ut i de abrahamitiska religionerna med exempel (s.129-130, 179-180, s.213-214)

8.    Tolka texter och bilder, d.v.s. förklara vad de handlar om och vilken religion det är frågan om. Det kommer att vara texter/bilder som tar upp centrala saker i de tre religionerna. 

 

Prov del 2, om din fördjupning: 

 

Din fråga, du väljer (se instruktioner och förslag i Teams SO -Religion). Fördjupningen ska ta upp religion och samhälle. Den kan också kopplas till sexualitet, könsroller eller jämställdhet att göra. Fördjupningen ska innehålla en jämförelse (mellan religioner och religion-samhälle). Helst ska du kunna föra ett utförligt resonemang (med många fakta och reflektioner) runt din frågeställning. Du kan ha en huvudfråga och några underfrågor. Det är sedan dessa frågor du ska undersöka.  

 

https://quizlet.com/570400134/abrahams-barn-ak-8-flash-cards/

 

BEGREPP:

 

Allmänt

 

Religion

Etik/moral

Existentiella frågor

Monoteism

Polyteism

Ateism

Humanism

Urkunder

Riter

Konvertera

Sekulariserad

Religionsfrihet (1951)

Prästvigning av kvinnor (1958)

Samkönade äktenskap (2009)

Hederskultur

  

Judendomen s. 9-33 

 

Gamla Testamentet/Tanach

Tora/Moseböckerna

Adam och Eva, Kain och Abel

Babels torn 

Patriarker (Abraham, Isak och, Jakob)

Mose 

Sinai berg

10 budorden

Bildresultat för davidsstjärnan

Kanaan 

Menora

Israel 

Jerusalem

Västra muren (tidigare Klagomuren)

Bar och Bat Mitzvah 

Messias

Farao 

Profet 

Rabbin

Förbund (Abraham-Gud och Mose-Gud) 

Omskärelse 

Sabbat 

Pesach 

Koscher 

Synagoga 

Kipa

 

Kristendomen  s. 132-181

 

Treenigheten

Nya Testamentet

 

Evangelierna

Kyrka

Präst

Påsk

Jesus 

Jungfru Maria 

Bibeln 

Katolska kyrkan

Ortodoxa kyrkan

Protestantiska kyrkan

Ikon

Ikonostas

Vatikanstaten

Helgon

Celibat 

Sakramenten (tex Dop, Nattvard, Konfirmation, Prästvigning)

Martin Luther

Reformationen 

Missionera

Gyllene regeln

Dubbla kärleksbudet

  

Islam s. 182-261

 

Allah

Muhammed

imam

Kaba  

Mecka

 

Moské

Klippmoskén

Abraham, Hagar, Ismael

Islam

Halal

Ramadan

Eid

Islams fem pelare (Trosbekännelsen, bönen, skatten, fastan, vallfärden)  

Koranen 

Sunna 

Sharia 

Sunnimuslim 

Shiamuslim 

 

Jämställdhet

Könsroller/genusroller

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Religion -Abrahams barn
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback