Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

9

I krigets skugga sv/so vt 22

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

"Som en klagosång ljöd sirenens ljud, här kom det krig vi hade väntat på." Så inleds texten "Flykten från Sverige". Texten utspelar sig i Sverige och är en framtidstext som handlar om hur en svensk familj tvingas fly undan krig och hamnar i samma situation som flera tusentals människor befinner sig i runtom i vår värld idag. Texten är utgångspunkten för vårt arbetsområde "I krigets skugga" där vi bland annat i samarbete mellan svenska och SO läser, skriver och samtalar om konflikter och brott mot mänskligheten i vår värld nu och då.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Ämnet svenska

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Ämnet historia/samhällskunskap 

 • kunna resonera och se orsak/konsekvens av människors levnadsvillkor och handlingar under förintelsen (hi)
 • kunna förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i (hi)
 • kunna redogöra för de mänskliga rättigheterna och ge exempel på hur de kränks under förintelsen (sh)
 • kunna redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter (sh)

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Ämnet svenska

 • Du visar att du kan läsa och förstå skönlitteratur och sakprosa, en egenvald skönlitterär bok som utspelar sig under andra världskriget samt andra kortare texter / reportage och filmer som vi läser gemensamt inom arbetsområdet .
 • Du visar att du kan läsa och analysera  de olika texterna  genom att jämföra texter med varandra, resonera kring och tolka  handling och budskap. Du resonerar med koppling till egna erfarenheter och till din kunskap om omvärlden. Det här visar du i en muntlig redovisning kring din skönlitterära bok samt i diskussioner under lektioner.
 • Du visar att du kan formulera dig i tal genom att förbereda och framföra en presentation med hjälp av google presenation eller key note  där du sammanfattar och analyserar din skönlitterära bok.

Ämnet historia/samhällskunskap 

 • I din muntliga presentation resonerar du om människors levnadsvillkor under Förintelsen (hi)
 • Du visar också hur levnadsvillkoren för karaktärerna i din valda bok är samt hur deras värderingar påverkas av den tid de lever i (hi)
 • I din presentation kopplar du bok med de faktakunskaper du har och redogör för hur de mänskliga rättigheterna kränks under förintelsen (sh) 
 • I uppgifter/diskussioner om de nationella minoriteterna för du resonemang om deras särställning och rättigheter (sh) 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Ämnet svenska:

Vi  läser olika skönlitterära titlar som utspelar sig under andra världskriget.

Vi diskuterar och resonerar i samtal och i skrift kring  texternas innehåll, uppbyggnad och budskap.

Vi förbereder och framför en muntlig presentation i google presentation eller key note om en skönlitterär bok med koppling till Förintelsen .

 

Ämnet historia/samhällskunskap:

Vi läser olika faktatexter och ser filmklipp/filmer kopplade till Förintelsen. 

Vi går igenom de mänskliga rättigheterna och hur de kränkts och främjats .

Vi går igenom några olika minoriteters särställning och rättigheter.

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Ämnet svenska: (alla förmågorna bedöms i kunskapskraven)

-Förmågan att läsa, förstå och analysera texter av olika slag.

-Förmåga att förbereda och framföra en muntlig presentation i google presentation eller key note.

 

 

 

Ämnet historia/samhällskunskap

Förmågan att resonera och se orsak/konsekvens av människor levnadsvillkor och handlingar under förintelsen (hi)

Förmågan att förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid den lever i (hi)

Förmågan att kunna redogöra för de mänskliga rättigheterna (sh) 

Förmågan att kunna redogöra för de nationella minoriteterna (sh) 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskraven svenska - I krigets skugga vt 2021
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter