Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Statyer

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi kommer att prata om varför vissa personer blir hedrade med en staty, vad de symboliserar och varför en del tas bort. Du kommer att analysera en vald statys historia och betydelse, igår och idag. Du kommer också få möjlighet att välja en person eller händelse som du skulle vilja hedra med en staty.

Varför har man rest statyer? Vad kan de betyda idag och varför vill man ta bort vissa? Vem eller vilken händelse skulle du vilja se som staty?


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.

Matriser i planeringen
Statyer
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter