Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Stormaktstiden

Rosendalsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

I det här arbetsområdet arbetar vi med stormaktstiden.

 

Vi jobbar med stormaktstiden i Sverige år 1611-1718. Vi kommer att läsa i böcker, kolla på film och genomgångar. 

 

 

 

 Mål som bedöms:

 

1.1 - Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

 

1.2 - Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

 

1.4 - Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

 

2.1 - Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

2.2 - I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter