Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2 - 3

Våren är här

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi kommer att ha undervisning såväl på skolan som i närområdet. Undervisningen kommer att bedrivas både inomhus och utomhus,

Eleverna kommer att få prova en rad olika idrottsaktiviteter. Allt från judo till orientering.

Undervisningen kommer därmed att bedrivas såväl inom- som utomhus beroende på väder. Det är därför bra om eleverna har med långärmad tröja eller tunnare jacka till idrottsundervisningen.

Vi kommer att ha undervisning såväl på skolans område samt i närområdet. Vid två tillfällen får vi även besök av "idrott utan gränser" och får prova på judo och fotboll.

Vad ska jag lära mig? 

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö. Men även vanliga idrotter såväl i lag som individuella.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter