Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Grej of the day

Vegalyckan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

På grej of the day får eleverna lära sig lite om mycket.

Under lektionerna på grej of the day får eleverna lära sig lite kort fakta om olika saker. Det kan variera allt emellan djur, mystiska myter, platser, sevärdheter, uppfinnare som bidragit till samhället på olika vis. 

 

Mål.

Målet är att eleverna ska få en övergripande kunskapsbild kring olika saker. En slags allmänbildning som det kanske inte alltid går att införliva i de vanliga skolämnena. Här får eleverna möjligheten att utforska saker ut i från eget intresse. Ett stort mål i ämnet är att deras nyfikenhet ska väckas kring de olika ämnena och att man på så vis vill lära sig att leta efter information på egen hand även utanför skoltid. 

 

Aktivitet

Upplägget på lektionerna går till på följande sätt.

Eleverna har fått ge förslag på olika ämne där jag som pedagog sen letar fram fakta och sammanställer det. Lektionen börjar med att eleverna får en ledtråd kring ämnet som de får klura på ngn minut. Därefter får de räcka upp handen och gissa och i den mån jag kan teckna det så ger jag fler ledtrådar i form av bild på whiteboarden. Därefter brukar vi titta på en kort film om det finns att tillgå kring ämnet i fråga eller så pratar jag om det och berättar. När presentationen är klar gör vi tillsammans en återkoppling i form av att minnas vad vi pratat om och ta fram korta meningar som eleverna får lov att skriva i sin speciella grej of the day bok. Jag skriver meningarna på tavlan och eleverna skriver av. Eleverna avslutar med att rita en bild på de aktuella ämnet i sin bok. 

 

Anpassningar

För de elever som känner sig mer bekväma i skrivandet går det bra att konstruera egna meningar, antingen i efterhand när alla skriver eller under tiden som vi ser filmen eller jag pratar.  Eftersom färdigheterna i skrivande varierar och vi allltid är minst två i klassrummet vid dessa tillfällena så går vi runt och hjälper eleverna. Vi brukar skriva 4-5 korta meningar men för de som har det lite svårare, räcker 1-2 meningar. 

 

Utvärderingar /reflektioner

Grej of the day som ämne är mycket uppskattat. Eleverna är nyfikna och vill lära sig mera vilket även i en hel del fall har lett till att de sökt upp information på egen hand utanför skoltid. Detta är mycket upplyftande att höra och känns väldigt stimulerande att fortsätta arbeta kring. skrivandet kan ibland vara lite kämpigt för somliga men med pedagogiskt stöd så tar de sig alltid igenom det och är måna om att få avsluta det och bli färdiga. 


Läroplanskopplingar

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter