Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Biologi

·

Årskurs:

5

Koll på NO 5 - Våra sinnen

Smedshagsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Arbete med boken Koll på NO 5 " Våra sinnen". Vilka sinnen har vi och hur fungerar de.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

  • Vi kommer att gemensamt ha högläsning ur textboken. Varvat med egen läsning.
  • Vi kommer att arbeta med arbetsblad och i arbetsboken
  • Vi kommer att se på faktafilmer 
  • Arbeta med instuderingsfrågor och diskussioner

 

Hur?

Du ska med stöd av pedagog eller självständigt

  • Läsa och aktivt följa med i texten
  • Arbeta med arbetsbladen
  • Kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen
  • Instuderingsfrågor

Bedömning

Du visar det du kan i arbetsboken och i de anteckningar vi gör när vi genomför undersökningar och experiment.

Du visar också dina kunskaper vid diskussioner samt under tiden du arbetar.

Samt visar kunskaper genom ett par läxförhör/kunskapskontroller. 


Läroplanskopplingar

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Koll på NO åk 5 Våra sinnen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter