Skolbanken Logo
Skolbanken

Spiktavla

Blästadsskolan särskola, Linköping · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Inom detta arbetsområde tränar vi på att göra en skiss som utger det motiv som sedan ska spikas.

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi skissar förslag till vår spiktavla och applicerar sedan skissen på en träbit. Eleverna får välja bland utvalda spikar som sedan spikas fast i träbiten för att skapa det motiv som eleven valt. 

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

Syl, hammare, spik, rasp, filklämma, slippapper 80, 150 och vilken ordning de används i. 

Du kommer att lära dig genom:
Gemensamma genomgångar, visuella exempel och enskild stöttning vid behov. 

Du visar vad du har lärt dig genom att:

Arbeta på lektionerna och fråga om du behöver hjälp att komma vidare. När vi är klara har vi ett gemensamt samtal om färg, form och arbetsinsats där läraren ställer frågor som eleverna svarar muntligt på.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter