Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

FPP Teknik - Hållfasta konstruktioner Tornet VT22/åk6

Folkungaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 5 april 2022

De flesta av oss passerar dagligen hus, broar, torn, viadukter eller master av olika slag. De är alla exempel på konstruktioner där hållfasthet och stabilitet är viktigt.

Vad ska du lära dig?

De flesta av oss passerar dagligen hus, broar, torn, viadukter eller master av olika slag. De är alla exempel på konstruktioner där hållfasthet och stabilitet är viktigt. Detta kommer du lära dig mer om samt träna på att planera och genomföra konstruktionsarbete.

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt för att vi ska förstå hur saker i vår omgivning är konstruerade, och av vilket material, för att de ska nå de krav som ställs på dem. 

 

Hur ska du lära dig det?

Undervisningen kommer att ske i klassundervisning och diskussioner samt enskilt, i par eller grupp. Arbetet kommer att vara teoretiskt och praktiskt.

 

Elevinflytande

Du som elev får berätta om tidigare erfarenheter/kunskap om arbetsområdets olika delar, för att föra diskussionerna framåt.

Du får vid vissa tillfällen avgöra om det är bra att jobba i par eller enskilt. Du som elev får alltid ta del av veckoplaneringen och komma med åsikter så arbetet känns rimligt.

 

Vilket material kommer du använda?

Läromedlet vi kommer att använda är Boken om teknik av Hans Persson samt trovärdiga källor på nätet.

 

Hur ska området bedömas?

Du visar dina kunskaper kontinuerligt, muntligt, skriftligt och praktiskt. Skriftligt genom de skisser med bildtexter du lämnar in mot slutet av arbetsområdet.  Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper. Praktiskt genom det torn du ska bygga.

Vi övar på att planera, och genomföra, systematiska undersökningar genom att planera, dokumentera och konstruera.

Se vilka kunskapskrav som bedöms i kunskapsmatrisen.

 

Hur ska återkoppling ges?

  • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
  • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

Läroplanskopplingar

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter