Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPR

Pecs

Duveholms gymnasiesärskola, Katrineholm · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Eleven kommer att använda en Ipad och programmet pecs för att kommunicera med sin omgivning. Även tecken och gester kommer att användas.

 

I undervisningen under hela dagen kommer eleven att med sig sin Ipad för att kunna uttrycka sig i olika sammanhang. 

Du som elev ska utveckla förmågan att trycka på det du vill ha, trycka på ipaden för att visa känslor samt använda gester/teckenstöd/ord för att göra dig förstådd


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.

2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.

Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.

Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.

Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.

Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter