Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Världsreligioner åk 6

Väskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Inom detta arbetsområde får du möjlighet att ta del av olika världsreligioner, kulturer och livsåskådningar. Fokus ligger på Judendom, Islam, Hinduism och Buddhismen.

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna fakta om religionerna: judendom, islam, hinduism och buddhism. Du ska kunna resonera, jämföra och berätta följande fakta:

  • heliga skrifter och platser
  • ritualer, högtider och ceremonier
  • tro
  • symboler 
  • världsbild
  • gudar
  • etik och moral
  • livsåskådning
  • begrepp

 

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, titta på kortfilmer om de olika världsreligionerna, läsa texter, arbeta med uppgifter och ha diskussioner. Du kommer att få jämföra likheter och skillnader mellan några av världsreligionerna. 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen
Världsreligioner åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback