Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Klassiker

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Du kommer få läsa flera klassiker (noveller), diskutera texterna. Du kommer få kunskap om några av våra klassiska författare och deras verk.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmåga att tolka budskap i olika verk.
 • Förmåga att resonera kring budskap i olika verk, både muntligt och skriftligt
 • Förmåga att resonera om kopplingar mellan olika verk och deras upphovsmän, både muntligt och skriftligt
 • Förmåga att dra slutsatser om hur olika verk har påverkats av de sammanhang de tillkommit i, både muntligt och skriftligt
 • Förmåga att läsa olika slags texter
 • Förmåga att presentera en författare och dennes verk

Bedömning - vad och hur

 • Presentation av en svensk- och en utländsk författare
 • Läsa och tolka några noveller
 • Diskussioner

Undervisning och arbetsformer

 • Diskussioner i klassen
 • Läsa flera noveller och tolka och diskutera dessa
 • Göra två muntliga författarpresentationer 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter