Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEDKOU0

Kom 5: Porslinsfabriken

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Konflikter - vad är det? Hur fungerar konflikter och hur löser vi dem?

Moment: Konflikter och konflikthantering

Ämne: Kommunikation

Syfte:

Öka kunskapen om konflikter och konflikthantering, och ge verktyg för konflikthantering.

Mål:

Att kunna definiera konflikter, kunna se/förstå olika konflikter och konfliktnivåer, veta vad som krävs för att lösa konflikter och kunna använda strategier för konfliktlösning.

Metod:

Gruppövningar, genomgångar, läsa i boken, lektionsövningar, lektionsinlämningar, case-metodik.

Uppgift:

Du väljer om du vill:

  1. Diskutera och problematisera det befintliga caset Porslinsfabriken eller
  2. skapa, diskutera och problematisera ett eget case på ungefär motsvarande komplexitetsnivå.

 

Om du diskuterar och problematiserar caset Porslinsfabriken (1) ska du:

  • Beskriva och förklara konflikten, och diskutera fram en god lösning av den med hjälp kapitel 4 och 5 i boken, extramaterial (konflikttrappan, Thomas-Kihlman-modellen), samt föreläsningen ”Har du konflikter eller har konflikterna dig” av Patrik Gröndahl (youtube). Där finns kunskap om grupper, konflikter och konflikthantering,(använd kunskap om gruppers kommunikativa utveckling, Glasls konflikttrappa, abc-triangeln, Thomas-Kilmann-modellen, Non-violent Communication, Intressebaserad konfliktlösning).
  • Redovisa skriftligt (600 – 1500 ord).
  • Användbara ord som hjälp: grupp, gruppmedlem, ledare, grupputvecklingsnivå, aktiv, passiv, drivande, delaktig, avståndstagande, konflikt, konfliktsyn, konfliktnivå, konfliktbeteende, diagnos, strategi, konflikthantering.

Om du vill skapa ett eget case (2) behöver du förutom att diskutera och lösa ditt eget case (se ovan) beskriva situationen, personerna och själva konfliktförloppet (+300 – 600).

Använd den kunskap och de verktyg som finns i

 

Redovisningsform:

Enskild inlämningsuppgift.

Tidplan:

Vecka 8

lekt 1: Genomgång moment, case. Vad är en konflikt - definition.

Vecka 10

lekt 2:  Definiera konflikter i caset.

lekt 3: Olika typer av konflikter. ABC-triangeln. Boken s. 77-83.

Vecka 11

lekt 4: Föreläsning Youtube, anteckna.

lekt 5: Föreläsning Youtube, anteckna. 

Vecka 12

lekt 6: Föreläsning Youtube, anteckna. Genomgång Glasls konflikttrappa. 

Vecka 13

lekt 7: Jobba mot caset med att: definiera konflikter, bestämma omfattning (abc-triangeln), och hur allvarlig konflikten är (konflikttrappan). 

lekt 8: Fortsätta jobba med caset (som lektion 7).

Vecka 14

lekt 9: Konfliktlösning: läsa boken s. 84-91. Harmonisyn/konfliktsyn. Jobba mot caset: vilka kan använda bokens förslag för att lösa sina konflikter? Vem har konflikt- respektive harmonisyn?

lekt 10: Fortsätta med caset: NVC och harmoni-konfliktsyn (som ovan).

Vecka 15

lekt 11: Konfliktbeteende, Thomas-Kilmann-modellen. Föreläsning Youtube, anteckna.

lekt 12: Intressebaserad konflikthantering. Föreläsning Youtube, anteckna.

Vecka 17

lekt 13:  Konflikter och konfliktlösning. Jobba mot caset.

lekt 14:   Skriv på inlämning.

Vecka 18

lekt 15:  Skriv på inlämning.

lekt 16: Skriv på inlämning

Inlämning:

Söndag 8/5 i Unikum


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Konflikthantering
Uppgifter
Sen inlämning Case Porslinsfab. (kom.)
Kommunikation: föreläsningsanteckningar 1
KonflFöreläsning
Kommunikation: föreläsningsanteckningar 2
Kom: utkast 1 Case 18/3
Kom: utkast 2 Case 19/3
Kom 5: inlämning färdigt case