Skolbanken Logo
Skolbanken

Språklig utveckling/inlärning

Vargungen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Att jobba med språket är viktigt. Både genom det verbala språket och kroppsspråket. Genom att behärska nya ord och begrepp lär sig barnen att kommunicera och förstå omvärlden.

Vi lär oss språket genom sånger, sagor och högläsning här på förskolan. 
Vi lär oss nya ord och begrepp genom att prata tydligt om vad man gör/skall göra. Benämner tydligt alla föremål med mera.

Lärområden vi använder oss av ;

sjunga

tala

läsa sagor

samtala med varandra

se korta filmklipp

berätta flanosagor

benämna det vi ser 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter