Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Är det sant?

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Är det sant? - handlar om källkritik och media.

Du ska få lära dig:

  • att förstå hur media fungerade förr och hur det fungerar idag.
  • vad det innebär att ha ett källkritiskt tänkande.
  • om risker och möjligheter på Internet.

Vi ska:

  • titta på serien "Är det sant?" och följa upp med diskussionsfrågor som vi diskuterar i helklass, parvis. https://urplay.se/serie/177413-ar-det-sant

Visa vad du kan genom att:

  • aktivt delta under diskussioner.
  • svara på frågor skriftligt och lämna in.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav svenska åk 4-6
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 4-6
Kunskapskrav samhällskunskap åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback