Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Djur och natur

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om svenska vilda djur och om några växter som finns i Sverige. Du ska få lära dig hur djur och växter anpassar sig till olika årstider.

Målet med undervisningen är att:

* lära sig om djur och växter i närmiljön

* kunna årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider

* känna till djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider

* förstå enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

* göra hypoteser kring djurs och växters livscykler

* ha diskussioner samt skapa egen dokumentation av livscykler 

* studera närområdet och kolla på film för att skapa större förståelse kring årstidsväxlingar i naturen 

* kategorisera djurs anpassningar med hjälp av bilder  

* sortera djur i näringskedjor

 

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

* berätta om olika sorters djur, vad som kännetecknar dessa och hur de kan sorteras och kategoriseras

* prata om enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem4

* känna igen hur naturen förändras med årstiderna

 


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback