Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Kraft och rörelse åk 2

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi lär oss om vad kraft och rörelse är, hur det fungerar och varför. Vad är tyngdkraft? Hur påverkas vi av friktion och varför? Vi arbetar utifrån Boken om NO 1-3.

1. Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du...

 • Att utveckla förståelse för begrepp som kraft, rörelse, tyngdpunkt, friktion, balans och tyngdpunkt.
 • Att utveckla förmåga att beskriva och förklara hur fenomenen fungerar i vardagen.

 2. Undervisningens innehåll 

Vi ska arbeta med...

 • Förförståelse för olika begrepp och dess betydelse, t.ex tyngdkraft, friktion och rörelse.
 • Att undersöka hur tyngdkraft och friktion fungerar.
 • Att undersöka andra fenomen som balans, tyngdpunkt och jämvikt.
 • Läsa och skriva faktatexter. 
 • Fenomenens funktion i samhället.

Så här ska vi öva för att jag ska lära mig...

 • Se på film.
 • Arbeta i grupp och enskilt.
 • Arbeta undersökande.
 • Samtala och diskutera med andra.

Mål

 • Visa och beskriva vad tyngdkraft och friktion är och hur dessa fungerar.
 • Visa och beskriva vad balans, tyngdpunkt och jämvikt innebär.
 • Dokumentera din undersökning med hjälp av olika uttrycksformer.

3. Bedömning

 • Du deltar aktivt vid genomgångar och uttrycker dig muntligt.
 • Du skriver en eller flera faktatexter.
 • Du skriver läsligt för hand och på dator/Ipad.
 • Du deltar aktivt i undersökningar.
 • Du kan beskriva begrepp som bl.a. tyngdkraft och friktion, och dess funktion i samhället.

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback