Skolbanken Logo
Skolbanken

Sagor

Ängaboskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi ska under några veckor arbeta med tema sagor.

Innehåll

Under arbetet kommer du få möta några av våra kända sagor. Men vad ska egentligen finnas med för att det ska bli en saga? Du ska få lära dig mer om detta. 

Under arbetet kommer du få möta några av våra kända sagor. Vi ska sedan skriva en gemensam saga utifrån appen WidgitGo där vi turas om och väljer utifrån en färdig berättarstruktur med text och bild. Slutligen ska du få arbeta med en egen saga, också denna utifrån WidgitGo. Sagan blir i pappersform och förs sedan in i appen BookCreator. 

 

Konkreta mål:

  • Du ska få en inblick i vad en saga är.
  • Du ska vara delaktig och skriva en egen saga.

 

Så här ska vi arbeta:

  • Vi går igenom hur en saga är uppbyggd
  • Vi lyssnar/tittar gemensamt på några av våra välkända sagor
  • Vi gör en gemensam saga med digitalt stöd via WidgitGo
  • Du får göra en egen saga på WidgitGo, sedan i pappersform och slutligen spela in den på BookCreator och göra en presentation

I arbetet kommer det att finnas bildstöd för att öka möjligheterna till delaktighet av arbetet.

Jag kommer bedöma dina kunskaper under temats gång.

 


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.

Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.

Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter