Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

8

Teknikåttan 2022

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Teknikåttan är en tävling som ni som klass deltar i! Tävlingen är i två delar, en frågetävling och en klassuppgift. Här får du använda din kreativitet där du tillsammans med gruppen löser tekniska problem.

Vad vi ska lära oss?

Grundkurs i teknik inför den teoretiska tävlingen

I klassuppgiften lär vi oss om hur teknikutvecklingsarbete går till. Klassen ska lösa ett uppdrag tillsammans och arbetet med detta ska redovisa med skisser bilder och filmer.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom samarbete i klassen där samarbetar och tillsammans löser problemet. 

Klassen ska lösa uppdraget tillsammans, arbetet kan dock delas upp och klassen kan ta fram olika förslag.

Arbetet med teknikuppdraget ska även redovisas med en planering, skiss samt foton och film. 

Vad som kommer att bedömas:

Konstruktionens stabilitet, funktion och design. Hur du leder arbetet framåt och prövar och omprövar olika tekniska lösningar.

Ritning

Utvärdering / skriftlig dokumentering av din konstruktion

Hur du får visa vad du kan:

På lektionerna när vi tillsammans löser problemet. 

 


Läroplanskopplingar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Matriser i planeringen
Teknik8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter