Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Naturvetenskap och teknik v.13-16

Tallsättra förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Naturvetenskap och teknik

Samplanering för undervisning

 

Datum: 

 

Varför

Läroplansmål

 

 

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

 

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Förmåga att utforska,  beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Var

(rum, plats, situation)

 

 

I förskolans olika miljöer ute och inne.

 

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

 

Undervisningen anpassas till de barn som ingår i gruppen. Pedagoger och barn reflekterar utifrån de gemensamma upplevelserna kring ett projekt, experiment, en utbildningsfilm eller innehållet i en bok.

 

Gruppindelningar och resursfördelning sker utifrån rådande förutsättningar.

 

Vi planerar för undervisningsstunder inom följande rubriker:

  • Fysikaliska fenomen som exempelvis statisk elektricitet, vattnets bärkraft, magnetism och friktion.
  • Vardagsteknik som exempelvis IKT, batterier - ficklampor, kylskåp, spis, torkskåp och vattnets väg till våra kranar.
  • Odling och kretslopp
  • Bygga och konstruera med olika material.

När

Tid för genomförande

 

Under hela förskoledagen, i rutinsituationerna, i samlingar, i gruppindelningar och i spontana möten.

 

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 
Samtliga pedagoger ansvarar för genomförandet utifrån planeringen.

Reflektion

(gör ni vecka 4)

-Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

-Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

-Hur har barnens delaktighet sett ut?

Hur går vi vidare?

Vi har under denna period genomfört flera olika undervisningsstunder kopplat till planeringen. På Havsörnen har vi utforskat densitet tillsammans med barnen. Vi har experimenterat med föremål som sjunker eller flyter. Barnen visade intresse för detta och ställde hypoteser inför vad som skulle hända.
Barnen har även deltagit i en presentation av hur en ”burktelefon kan fungera. Med hjälp av plastmuggar och ett snöre som leder ljudvibrationerna provade vi på att prata med varandra på några meters avstånd. Barnen visade förundran och förvåning under genomförandet eftersom ljudöverföringen i telefonen blev så tydlig.

Vi har också genomfört en undervisningsstund med temat statisk elektricitet och hur den kan uppstå med ballonger, fleecetyg och håret på barnens huvud.

På Räven utforskades hur äpplen kan oxidera i luft, något som barnen fick ställa hypoteser kring. Reflektionerna följdes sedan upp med en förklarande film.
Barnen har även deltagit i en presentation av ”russinhissen” där man sedan tittade på en film med "Twiggy".


Ett av barnen har haft med sig ett slags gelekulor som kan svälla i vatten, något barnen utforskade och visade fascination inför.

På både Havsörnen och Räven har ett fågelintresse uppstått hos barnen som pedagogerna följt upp i undervisning i både spontan och i planerad form. Detta är ett område som vi inte skrivit in under "huret" i planeringen, men som står i läroplansmålen. Till nästa planering naturvetenskap och teknik kommer vi lägga till detta område för att följa upp i undervisningen för kommande veckor.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter