Skolbanken Logo
Skolbanken

IKT - Rönnen

Melltorps förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

IKT - Informations och kommunikationsteknik använder vi som redskap i förskolan på många olika sätt ex. programmering, problemlösning, matematik och videoklipp som undervisningsmaterial.

Bakgrund

Idag lever vi i ett digitalt samhälle och därför vill vi ge barnen förutsättningarna att få en förståelse och kunna

analysera kring teknik samt skapa ett källkritiskt förhållningssätt.

Digitala verktyg går att använda på många olika sätt och tillsammans med barnen vill vi utforska,

diskutera och använda digitalisering på både ett lekfullt men också lärorikt sätt.

 

Metod:

Göra IKT mer synlig i vår verksamhet med våra digitala verktyg: blue-boot, sphero, ditgitala ägget, projektera

bilder och film.

Använda digitala verktyg för att undervisa matematik, NO/teknik, språk och värdegrundsfrågor.

Använda digitala verktyg som diskussionsmaterial och ge barnen en större kunskap om sin omvärld.

Söka information.

 

Förväntade effekter:

Barnen skapar en bättre förståelse för digitala verktyg.

Barnen blir mer självständiga kring digitalisering.

Barnen förstår att digitala verktyg kan användas som en sökmotor.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter