Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Bråk och Procent åk 7 VT- 2022

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Bråk och Procent

 Vi utvecklar Förmågorna:

 

Begrepp - Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp

Metod - Val av metod och hur väl metoderna genomförs

Problemlösning - Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

Resonemang - Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.

Kommunikation - Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

 

Vi kommer att arbeta med:

 

Lärarledda genomgångar, EPA - enskilt , par eller grupp, alla

Själv- och kamratbedömningar

Diskussioner i mindre och större grupper. 

Laborativa/ praktiska moment

Skriftliga övningar på resonemang 

 

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester och ett mer summativt prov.

Resultatet  på begreppstest och kapiteltest visas skriftligt även här i UNIKUM ( se matriser nedan) Dessa matriser är kopplade till övningar i Prio åk 7 boken. Testerna och responsen i matriserna ger en visning om vad och hur du ska öva vidare- vad vi tillsammans ska utveckla. Kapiteltesten är främst på metoderna som är aktuella i arbetsområdet.  Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett summativt större skriftligt prov där alla förmågor kan visas.

Eleverna har en " Kommunikationsbok" där de redovisar uppgifter och lämnar in för bedömning och respons.

Elevernas visade kunskaper på detta arbetsområde kommer att presenteras i matrisen " Endast summativ bedömningsmatris" här i UNIKUM. Där kan man se på vilken nivå förmågorna visats i de olika arbetsområdena.

 

Övningar och innehåll:

Innehållet och övningarna är individuellt därför skriver vi endast de generella här:

Kap 4 sid 120-167

Begrepp sid 166-167

 

Filmer:

Länkar till filmer som följer boken:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9aB7PXJTzdrdSGM87YZW-2gtmoCPY9Dk

 

Länken nedan leder till filmer till " X-boken". När du kommer in på länken väljer du filmerna till kap 6 i X boken 

http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Begreppstest Bråk och procent sid 156
Kapiteltest Bråk och procent sid 159
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback