Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Samband Åk 7

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi kommer att arbeta med koordinater, proportionalitet och klockan.

Vt 22 Planering i matematik åk 7

Samband

 

Planering i matematik åk 7

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Bedömningsunderlag

 

1.     Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning och startuppgifter

 

Arbetssätt

·       Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

 

X Kap 4 – Samband

 

Centralt innehåll

  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.Matematikplanering - Vt 22

Åk 7

 

Samband: koordinatsystem, koordinater, origo, proportionella samband, tid

 

Vecka

Arbetsområde

Sidor

Övrigt

14

4.1 Proportionalitet

168

PL: Hur gammal blir en katt?

15

4.2 Tid och rörelse

173

Stenciler med klockan

16

Påsklov

 

 

 

Rekommenderade uppgifter

Avsnitt

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

4.1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

4.2

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

30, 31, 32, 33, 35

38, 40, 44, 45

 

Bra jobbat!

Nästa uppgift blir  - Ljus som brinner - på sidan 215

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter