Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Sagor

Aspenässkolan, Lerum · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

I detta arbetsområde får du lära dig om sagans historia, olika typer av sagor och vad som kännetecknar dem. Vi läser några kända sagor och du får lära dig om en känd sagoförfattare. Du lär dig att skriva en kort sagoanalys och en egen saga.

Innehåll:

Sagans historia: folksagor och konstsagor och vad som kännetecknar dem.

Vi läser och jämför några folksagor: Törnrosa, Kejsarens nya kläder, Prinsessan på ärten, Vargen och de sju små killingarna.

Vi tränar på att analysera och tolka budskap i sagor. Vi skriver sagoanalyser.

Vi läser sagor i grupp och får berätta för varandra.

Vi lyssnar på ett poddavsnitt om den kända sagoförfattaren HC Andersen.

Vi går igenom sagans uppbyggnad och tränar på att skriva en saga tillsammans.

 Du planerar och skriver en saga tillsammans med en kamrat. Ni får göra ett bildspel som illustrerar sagan på ett tydligt sätt.

Vi får möjlighet att läsa upp och presentera vår saga för elever i årskurs 1.

Vi jobbar med kamratrespons.

Vi jobbar med att utveckla meningar i skrift.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Analysera en saga
Saga åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter