Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Beskrivande (fakta) text åk 3

Främbyskolan, Falun · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Du ska få lära dig vad som utmärker en beskrivande text (faktatext) och hur man skriver den typen av text. En beskrivande text vill ge läsaren information. En beskrivande text kan handla om många olika saker t. ex. om ett djur eller en känd person.

Syfte

Du ska få utveckla förmågan att skriva och bearbeta texter digitalt.

Mål

Du ska utveckla förmågan att:

 • skriva beskrivande texter

 • skriva meningar med stor bokstav och punkt

 

Arbetssätt

 • vi tar reda på vilka förkunskaper vi har om ämnet

 • sedan bygger vi upp kunskap genom att titta på filmer, bilder samt läser faktatexter

 • vi studerar beskrivande texters struktur och språkliga drag

 • Vi läser också exempel på beskrivande texter

 • vi skriver en gemensam beskrivande text 

 • vi skriver egna beskrivande texter 

 • vi skriver på cromebooken

 

Bedömning

 • förklara vad en beskrivande (fakta) text är

 • skriva en enkel beskrivande (fakta) text där innehållet framgår

 • stava vanligt förekommande ord
 • visa förmåga att söka information 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter