Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

The Game årskurs 2!

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Ett temaområde som utgår från filmen "The game". Du kommer att få ta del av tydligt talad engelska från filmer. Du kommer att få följa några barn i ett spännande spel.

Tidsperiod

 •  VT-2022

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, öva dialoger och fraser på engelska samt genom att skriva engelska. 
 • Du tränar din analysförmåga genom att jämföra vardagsliv i engelsktalande länder med ditt vardagsliv, vilka likheter och skillnader som finns.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Undervisningen utgår från det etiska perspektivet som ger grund för och främjar elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande samt från det historiska perspektivet som ger grund för eleverna att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt.

 • Du får möjlighet att önska områden att arbeta med i engelska samt arbetssätt, exempelvis digitala verktyg, spel, redovisningsformer med mera utöver gemensamma genomgångar och arbete i läroboken What's up? 3.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig att:

 • räkna från 1 till 20 och träna på att skriva dem.
 • hälsa på någon på olika sätt
 • svara på enkla frågor utifrån att lyssna på film.
 • säga namnet på vanliga sporter.
 • säga namnen på några djur och känna igen ordbilder på några djur.
 • säga alla sinnen och några kroppsdelar som hör till dem.
 • säga veckodagarna och månaderna.
 • säga några klädesplagg och kroppsdelar.
 • säga några maträtter.
 • säga några känslor.
 • säga namn på personer inom familjen.

 

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • arbeta med svarsfrågor.
 • delta aktivt i genomgångar.
 • delta aktivt i gemensamma övningar.
 • delta aktivt i lekar.
 • delta i samtal i mindre grupper och par.
 • svara på enkla frågor.

     Formativ

 • Självbedömning i matriser i Unikum.
 • Muntlig återkoppling under lektioner.

     Summativ

 • Olika arbetsstenciler 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • arbeta med övningarna och uppgifterna om The Game.
 • använda enkla ord och fraser i dialog med varandra.
 • skriva enkla ord och hela meningar.
 • öva ord med hjälp av lekar.
 • leka lekar och spela spel.

Innehåll (Film: The Game!)

 • Part 1: Hello!
 • Part 2: Numbers!
 • Part 3: Sports!
 • Part 4: Animals!.
 • Part 5: Senses!
 • Part 6: Time!
 • Part 7: Body & clothes!
 • Part 8: Food!
 • Part 9: Fellings!
 • Part 10: Family!

       


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback