Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik åk 1, vt 22

Vällsjöskolan, Härryda · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Matematik finns överallt omkring oss och det kommer vi fortsätta att utforska. Under våren kommer du att träna på de två räknesätten addition och subtraktion med utökat talområde 0-20. Vi kommer att lära oss mer om tal, mönster, former, linjer, mätning och programmering. Välkommen att fortsätta resan in i den spännande matematikens värld!

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Centralt innehåll - Vad?

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och
  användas för att ange antal och ordning.
 • Räknesätten addition och subtraktion, deras egenskaper och samband.
 • Addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
 • Subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Mätning av tid. Klockan, hel och halv timme. 
 • Grundläggande geometriska objekt och egenskaper hos dessa.
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Mäta med egna mått och enheten centimeter.
 • Punkt, linje och sträcka.
 • Symmetri.
 • Tiotal 10, 20, 30…till 100.
 • Jämna och udda tal.
 • Ental och tiotal.
 • Talen 0-100.
 • Loop och slinga.
 • Symboler i instruktioner.
 • Talföljd, mönster och regel.
 • Sannolikhet.

 

Arbetssätt - Hur?

Du kommer att få

 • Färdighetsträna i matematikboken Favorit matematik 1B.
 • Arbeta laborativt med konkret material, enskilt och tillsammans med andra.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Spela spel samt använda Ipad och träna matematik via Favoritmatematik
 • Öva och repetera genom att använda den digitala lärplattformen Favorit matematik 

 

Bedömning:

Du visar dina kunskaper genom att; 

 • Du kan dela upp tal och vet hur tal kan användas för att ange antal och ordning.
 • Du använder matematiska begrepp och metoder på ett fungerande sätt.
 • Du löser enklare problem med lämpliga strategier.
 • Du använder likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Du kan beskriva och samtala om begrepp och tillvägagångssätt på ett i huvudsak
  fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra
  matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter