Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F - 3

DS-Hemortens historia åk 2

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Hur såg det ut i ett hus på 1800-talet? Hur gammal är domkyrkan egentligen och hur har Lund förändrats de senaste ca 300 åren?

Arbetsområde

Du kommer få lära sig om olika kända platser i Lund. 

 

Mål för eleven

Du ska kunna:

- Söka information genom att läsa enkla texter

- Skriva enkla faktatexter med hjälp av stödord 

- Berätta något om Lunds Domkyrka

- Berätta något om Kulturen

 

Arbetssätt

Du kommer få vara med på genomgångar. Läsa fakta texter och ta ut stödord för att sedan skriva en egen fakta texter. Vi kommer titta på olika bilder och du kommer få rita egna bilder. Du kommer även få åka in till lund och titta på några historiska platser. 

 

Redovisningsform 

Du kommer få redovisa dina kunskaper genom olika aktiviteter och övningar. Du kommer  bland annat få visa dina kunskaper genom att göra en plansch i ditt team, där ni skriver faktatexter med tillhörande bilder. 

 

Bedömning 

Du kommer visa dina kunskaper genom att aktivt deltaga i aktiviteter samt genomförda uppgifter. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Matriser i planeringen
DS- Hemortens historia åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter