Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Instruerande text

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Vi ska lära oss att skriva en instruerande text med hjälp av Zick Zack.

Mål:

  • Veta vad som behöver finnas med i en instruerande text.
  • Kunna använda verb i imperativ.
  • Skriva en egen instruerande text.
  • Veta skillnaden mellan verb i imperativ och verb i infinitiv.

Tillvägagångssätt:      

  • Uppgifter i Zick Zack.
  • Arbete i helklass, par och enskilt.

Bedömning:

  • Muntligt under genomgångar och gemensamma uppgifter.
  • Skriftliga uppgifter i Zick Zack.
  • Skriftlig uppgift kopplad till något av de övriga skolämnena.

Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback